हाम्रो बारे /

Who we are

डाटानेपाल बारे

सरकारी निकाय, अनुसंधान केन्द्र, गैर सरकारी संस्था सञ्चारमाध्यम लगायत अनेकै संस्थाहरुको समन्वयमा सार्वजनिक डोमेनमा रहेका धेरैभन्दा धेरै सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, वातावरणीय, विकास तथा जिओस्पसियल डाटा उपलब्ध गराउनका निम्ति डाटानेपाल एउटा पहल हो। उपलब्ध डाटालाई सहजरुपले प्रयोग तथा पुन: प्रयोग गर्न मिल्ने प्रारुपमा प्रस्तुत गर्नु हाम्रो लक्ष्य हो। प्राविधिक उपयोगकर्ताले आफ्नो तथा सार्वजनिक प्रयोजनका लागि प्रकाशित डाटालाई हामीले प्रदान गरेको प्रोग्रामेटिक एपीआई मार्फत नयाँ वेब एप्लिकेशन बनाउन सकुन भने हाम्रो आशा पनि हो।
डाटासेटहरु JSON, CSV, XML लयागतका प्रारुपमा उपलब्ध गराइनेछ जसलाई निरंन्त परिमार्जित गरिदै लगिनेछ। उपलब्ध डाटाहरुलाई विषय, एजेंसी र मंत्रालयहरु अंतर्गत वर्गीकृत गरिनेछ। जुझारु इन्जीनियर र प्राविधिकहरुको पहलमा हो, जो पारदर्शितामा विश्वास गर्दै डाटाहरुमा नागरिकको पहुँच हुनुपर्नेमा विश्वास राख्छ। हामीलाई कुनै पनि प्राकारको सहयोग र समर्थन गर्न होस् वा सुझाव दिन, हामीलाई निसंकोच संपर्क गर्न सक्नु हुन्छ।

Our Mission

DataNepal was founded with a vision of providing the best possible reliable software solutions to help visualize data from numerous sources to understand and identitfy trends that were previously unseen. DataNepal enables customers and users to use and share data and maps. We will work to quickly integrate innovative maps to stay relevant in tomorrow's world. We facilitate users to conveniently operationalize public data visualization as well as endeavor to quickly utilize innovative solutions. Our challenge is to continue to efficiently and interactively utilize cutting-edge technology to build data visualization solutions while continuing to deliver high-quality maps to meet our customer's needs.

Why Choose Us

We believe our core values of integrity, class service, client satisfaction and innovation. Our team is spread around USA, Denmark and Nepal, it has created a company culture where each of our associates delivers world class service. Besides, our experience and intellect differ us from our competitors. Our attitude toward great service and helping others makes our culture inviting and fun. When you choose to do business with us you are partnering with a team who cares.

About the site

This site is built using Jekyll and Andia themes by Azmind. If you find any issues with the website please let us know either via email or Contact Us page.